Bakalář BeerRock - bratislavský rockový koncert skupín Alkehol, Hospital Bukra, Decilitr Rumu a iných...

IFO - Identifikátor fyzickej osoby

Identifikátor fyzických osôb - IFO - sa stane jednoznačným identifikátorom fyzickej osoby a nahradí rodné čísla.

Rodné číslo, z ktorého je možné zistiť dátum narodenia, príp. pohlavie fyzickej osoby, bude zrušené, a nahradí ho z pohľadu ochrany osobných údajov bezpečnejšie IFO, pozostávajúce z čísla, alebo kombinácie číslic a písmen.


>> Decilitr Rumu >>